Решение – качено на 21.02.-2018 г.

Обявление – качено на 21.02.-2018 г.

Документация – качено на 21.02.-2018 г.

Техническа спецификация – качено на 21.02.-2018 г.

_KSS_- Образец №8 – качено на 21.02.-2018 г.

Образци на документи – качени на 21.02.-2018 г.

Проект на договор – качен на 21.02.-2018 г.

» Проекти по част геодезия и архитектура може да изтеглите от тук и тук  – качено на 21.02.-2018 г.

Разяснение – 07.03.2018 г.

Протокол № 1 – качен на 10.04.2018 г.

Съобщение ценови предложения – качено на 30.04.2018 г.

Протокол № 2 – качен на 30.04.2018 г.

Протокол № 3 – качен на 04.05.2018 г.

Доклад – качен на 04.05.2018 г.

Решение за класиране  – качено на 04.05.2018 г.

Договор – качен на 30.05.2018 г.

Приложения  – качен на 30.05.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 28.06.2018 г.

Допълнително споразумение – качено на 05.08.2019 г.

Обявление за изменение на поръчка – качено на 19.08.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – избор на изпълнител – качено на 21.10.2019 г.