Изплащането на възнагражденията  на Членовете на секционни избирателни комисии (СИК), участвали в ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 юли 2021 г. , ще се извършва във всички клонове на Банка ДСК от 20.07.2021г. до 31.08.2021г.