И З Б О Р И – 2 0 2 1

Изплащането на възнагражденията на членовете на СИК на територията на Район „Оборище“ ще се извършва във всеки клон на Банка „ДСК“ срещу представена лична карта, в периода 12.04.-31.05.2021г.