На 28.12.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ТЕРА МЕТАЛИ“ ООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Г. Бенковски“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със изкопни и възстановителни работи за изграждане на топлозахранване на Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи на ул. „Г. Бенковски“ № 48 от 06.01.2018 г. до 15.01.2018 г., съгласно одобрен проект за ВОБД.