На 13.12.2017 г. беше съгласуван график на фирма „СТРОЙ МОНТАЖ ГК“ ООД за временно ограничаване движението на МПС по ул. „Чумерна“ и ул. „Росица“ в близост до мястото на пресичането им във връзка със строителството на  „Жилищна сграда с подземени гаражи“ –  на ул. „Чумерна“ № 1 за извършване на товари – разтоварни и бетонови работи в периода – 16,17,22,23,28,29. ХІІ.2017 г. и на 06,07,13,14. І. 2018 г. съгласно одобрен проект за ВОБД и ПБЗ.