Столична община – Избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Район „Оборище“

Столична община – Избирателни списъци за произвеждане на национален референдум
на 6 ноември 2016 г.

Район „Оборище“