Днес се проведе финалното състезание по проект „Аз плувам” – за Купата на „Оборище”, осъществен по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018г.“, в състезанието участваха децата от ОДЗ 60, ОДЗ 62, ЦДГ 104, ЦДГ 150 и ОДЗ 151.Децата се справиха чудесно и много се забавляваха. Благодарим на директорите: г-жа Василева, която ни беше домакин, г-жа Малинова, г-жа Илиева, г-жа Пашова и г-жа Гошкарян за съвместната работа. Официални гости на събитието бяха г-н Павел Иванов от дирекция ПИСТ и г-жа Севдалина Иванова заместник-кмет на СО – Район „Оборище“.