Във връзка с постъпило заявление от фирма: „Феърплей Интернешънъл“ АД, ЕИК – 831372469 за СМР дейности за обект :

„СЪБАРЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.406.171.1 В ПОЗЕМЛЕН

ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.406.171, ГР. СОФИЯ , ОБЩ . СТОЛИЧНА, Р – Н ОБОРИЩЕ,

БУЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ“ N7“, както и за затваряне и стесняване на ул. “ Панайот Волов“ , бул. “ Янко Сакъзов“ до ул . „Врабча“ по приложен график.

Затваряне на ул.Панайот Волов , бул. Янко Сакъзов до ул .Врабча по приложен график