Във връзка с предстоящи строително монтажни работи на обект: Жилищна

сграда с подземни гаражи, находящ се в УПИ III~13, кв.518, м. зона Г14″, р-н

Оборище, затваряне на улица ул. Париж Nо9, за периода както следва:

– от 08:00-14:00 и от 16:00 до 17:00 на 22.05.2020r.

-.от 08:00 -14:00 и от 16:00 до 17:00 на 28.05.2020г.

– от 08:00 -14:00 и от 16:00 до 17:00 на 29.05.202Ог.

– от 08:00 -14:00 и от 16:00 до 17:00 на 05.06~2920г.

от 08:00 -14:00 и от 16:00 до 17:00 на 08.06.2020г.

– от 08:00 -14:00 и от 16:00 до 17:00 на 09.06.2020г.

 

Затваряне на улица ул. Париж №9