Уважаеми жители на район „Оборище“,

Информираме Ви, че във връзка с настъпването на активния сезон за развитие и разпространение на комари,  кърлежи, бълхи и гризачи районната администрация стартира извършването на първите  обработки на паркове, градини и зелени площи в междублокови пространства и речни корита на територията на район „Оборище“ срещу насекоми, акари и гризачи (дезинсекция, дезакаризация и дератизация) в периода 05.04. – 11. 04 2019 г.

Обработките ще се провеждат при благоприятни метеорологични условия  от специализирана фирма, съгласно изискванията на Наредба № 1/ 2018 г. и под контрола на експерт от Столична регионална здравна инспекция.