Уважаеми избиратели,

Заповедта на кмета на СО с рег. № СОА16-РД09-1174/16.09.2016 г. за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, насрочени за 06.11.2016 г. е публикувана на интернет страницата на Столична община.

» Заповедта и 24-те приложения може свалите от тук