Заповед за определяне на границите за извършване на организирано сметосъбиране на територията на район „Оборище“.