Забранява се продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и
непосредствено прилежащите им територии в административно – териториалните граници на
Столична община в предизборния ден на 25.03.2017 г. и в изборния ден на 26.03.2017 г.

» Заповед №СОА17-РД09-321 от 23.03.2017