Решение за откриване на процедура – качено на 17.05.2018 г.

Обявление – качено на 17.05.2018 г.

Документация – качено на 17.05.2018 г.

КС – качено на 17.05.2018 г.

Образци на документи – качено на 17.05.2018 г.

espd-request – качено на 17.05.2018 г.

Проект на договор мебели – качено на 17.05.2018 г.

Разяснения – качено на 31.05.2018 г.

Протокол №1 – качено на 14.06.2018 г.

Отваряне на ценови оферти – качено на 26.06.2018 г.

Протокол № 2 – качено на 26.06.2018 г.

Протокол № 3 – качено на 29.06.2018 г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 29.06.2018 г.

Договор – качено на 23.07.2018 г.

КС_ПРОКОНТРАКТ – качено на 23.07.2018 г.

Техническа спецификация част 1 – качено на 23.07.2018 г.

Техническа спецификация част 2 – качено на 23.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 25.09.2018 г.

Обявление за приключил договор – качено на 07.03.2019 г.