Допълнителни места от по 2 (два) кв.м. за търговия на открито с мартеници, картички и др. от физически лица и от юридически лица по едно място, в периода от 12.02.2019 г. до 09.03.2019 г.

Заповед – търговия на открито с мартеници

Приемането на заявления за извършване на търговска дейност ще започне на 12.02.2019 г.(вторник), като заявленията се подават лично или от пълномощник – за физическите лица, а за юридическите – от представляващия дружеството или пълномощник.

Заявление бланка 2019