Уважаеми избиратели,

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г. напомняме, че на 26 юни 2021 г. включително, изтича срокът за:

– подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

– подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

– подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

За целта районнта администрация ще работи на 26.06.2021 г. до 17,30 ч. на 26 юни 2021 г.,  с цел заинтересованите лица, да могат желаещите да подадат съответното заявление.