Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2018 г.

http://www.sofiaombudsman.bg/document.php?id=38.