Уважаеми избиратели,

Гласоподаватели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия, при спазване на всички противоепидемични мерки. Като гласуват в мястото (адреса), където са поставени под задължителна изолация или задължителна карантина на територията на Столична община. Заявлението за вписване в Списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината, района или кметството, орган по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс, в периода от 01.07.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 11 юли 2021 г. включително.

Подробна информация, можете да откриете на следния адрес:

https://www.sofia.bg/election