В навечерието на 15-септември, както и по повод честването на 60-годишния ни юбилей на Първа английска гимназия приключиха строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект  „Разширение на сградата на Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“. Корпусът е четириетажен. Oсигурена e директна връзка с основната учебна сграда чрез съществуващото стълбище. В новата част се изпълняват: пътнически асансьор и стълбище, които да осигуряват необходимия достъп до всички нива, нови учебни зали с хранилища, нови административни помещения, всички необходими входове и изходи за евакуация.

Започнато е Разширение – пристройка и надстройка на сграда на ПАЕГ и 112 ОУ – етап 1Б. До момента са изпълнени дворна канализация и фундаменти.

Изпълнени са етапите I и II A от  „Ремонт на училищния двор на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ и 129 ОУ „Антим I“ като е ремонтирана оградата на двора, положена е нова настилка и са обособени спортни площадки и игрища за различни видове спорт.

Нека всички ние – учители, ученици и родители, си пожелаем една успешна и пълна с  хубави моменти година!