Списък на на  одобрени кандидати за „личенасистент“ и и „домашен помощник“:

» Обявление от 13.05.2016 г.

За допълнителна информация:

Илона Илиева ( ръководител звено) – тел.: 8157641, 0885 141 800