!ВТОРА авария на ул. Дунав!

–––––––––––––-

Уведомление от ТЕЦ София за авария на магистрален топлопровод по ул. Дунав-между ул. Цар Симеон и ул. Св. Св. Кирил и Методий

Необходимо е да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й в периода от 08.30 ч. на 22.02.2021 г. до 24.00 ч. на 27.02.2021 г.

През времето на изпълнение на СМР е необходимо е да бъде затворено за преминаване на МПС пътното платно на ул. „Дунав “ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“

Възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще се извършат за сметка на ТЕЦ София от „Настилки 2019“ ДЗЗД в периода от 08.00 ч. на 28.02.2021 г. до 24.00 ч. на 28.03.2021 г .

Уведомление от ТЕЦ за авария на магистрален топлопровод по ул. Дунав-между ул. Цар Симеон и ул. Св.Св. Кирил и Методий