Заповед № РОБ19-РД-09-120-10.07.2019 г.

Искане за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед № РОБ19-РД-09-120-10.07.2019 г. с текст: Заповед № РОБ19-РД-09-120-10.07.2019 г. за одобряване на проект за ПУП-ИПРЗ и РУП за УПИ VI-20, кв. 525, м. „Зона Г-14“. Заповед № РОБ19-РД-09-120-10.07.2019 г.  

Прочети повече

Текущ ремонт – бул. „Княз Ал. Дондуков“

Продължава изпълнението на текущи ремонти на територията на район „Оборище“. На 07 септември 2019 г. (събота) от  07:30 часа ще започне ремонт  на северния тротоар на бул. „Княз Ал. Дондуков“ в участъка от  ул. „Бяло море“ до ул. „Злетово“.  …

Прочети повече

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Министерството на труда и социалната политика обяви Кампания 2019 за набиране на проектни предложения по Националана програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Подробна информация за реда и условията за кандидатстване и необходимите документи е публикувана и на интернет…

Прочети повече