УВЕДОМЛЕНИЕ за реконструкция на тръбна канална мрежа , „А 1 България “ ЕАД- улица ул. Св. Св. Кирил и Методий №45

УВЕДОМЛЕНИЕ за реконструкция на тръбна канална мрежа , „А 1 България “ ЕАД-  улица ул. Св. Св. Кирил и Методий №45, 1202 София, Оборище Реконструкцията ще бъде извършена в периода: [ 26.05.2020 г. l 02.06.2020r.) УВЕДОМЛЕНИЕ за реконструкция на тръбна…

Прочети повече

Уведомление от „СОФИЯ ПРОДЖЕКТ“ · ООД относно строеж: „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И МАСИВНА ПЛЪТНА ОГРАДА“

Уведомление от „СОФИЯ ПРОДЖЕКТ“ · ООД,  ЕИК 175227536 относно строеж: „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И МАСИВНА ПЛЪТНА ОГРАДА“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.403.72, старо УПИ Vl-20; кв. 525; м. „Зона Г 14“, по плана на гр. София,…

Прочети повече

Уведомление от „ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ” ООД във връзка с предстоящи строително-монтажни работи на улица „Силистра“ №10

Уведомление от „ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ” ООД, с ЕИК: 131213759, във връзка с предстоящи строително-монтажни работи на обект: «Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи», находяща се в УПИ  ІІ-61,183, кв. 5846, м-ст „Г-13-Юг“, СО – Район „Оборище“,  Ви уведомяваме, че предстои…

Прочети повече

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА П О К А Н А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ за реконструкция на тръбна канална мрежа , „А 1 България “ ЕАД- улица Джовани Горини №6 20-27-05-2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ за реконструкция на тръбна канална мрежа А 1 България ЕАД- улица Джовани Горини №6 20-27-05-2020 г.

Прочети повече

Обявяване на Заповед № РА50-165-06.03.2020г. за одобряване на ПУП

ДО ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ БУЛ. „ДОНДУКОВ“, № 135 ГР. СОФИЯ                                            На вх.    № РОБ16-ВК08-266-[17]/13.03.2020 г.     ОТНОСНО: Обявяване на Заповед № РА50-165/06.03.2020г. за одобряване на ПУП – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ II-371 и УПИ…

Прочети повече

Затваряне на ул.Панайот Волов , бул. Янко Сакъзов до ул .Врабча по приложен график

Във връзка с постъпило заявление от фирма: „Феърплей Интернешънъл“ АД, ЕИК – 831372469 за СМР дейности за обект : „СЪБАРЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.406.171.1 В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.406.171, ГР. СОФИЯ , ОБЩ . СТОЛИЧНА, Р –…

Прочети повече