Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на магистрален топлопровод

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на магистрален топлопровод, по ул. “ Георги Бенковски“ между ул. „Московска“ и бул . „ Княз Ал. Дондуков “ с началото на СМР от 08.30ч. на 18.09.2020 г. до 24.00 ч . на…

Прочети повече

Проект за ПУП – Работен устройствен план (РУП) на УПИ IV-6,7 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.234 и 68134.407.235) и УПИ V-8 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.236) кв. 557, м. „Зона Г12“, с административни адреси: ул. „Велико Търновo“ № 26-28 и ул. „Велико Търново“ № 30, СО район „Оборище“

Прочети повече

Разрешаване изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) на УПИ XVI-689, “за офиси и социален сервиз“, кв. 737, м. „ГГЦ Зона Г-13″, район „Оборище“, административен адрес: бул. „Александър Дондуков“ № 103.

Прочети повече

Разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за застрояване (ИПЗ) и Работен устройствен план (РУП) на УПИ I-473, кв. 740, м. „Зона Г-13 – юг“, район „Оборище“, административен адрес: ул. Тракия №54.

Прочети повече

Разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) на УПИ XIX-126, кв. 11, м. „ГГЦ Зона Г-14″, район „Оборище“, административен адрес: ул. “ Георги Бенковски“ № 26

Прочети повече

Уведомление за издадено Разрешение за строеж № Б-119/09.09.2020 г. от Главен инженер на НАГ – СО

Уведомление за издадено Разрешение за строеж № Б-119/09.09.2020 г. от Главен инженер на НАГ – СО, за обект с административен адрес: „Външно топлозахранване и абонатна станция на многофамилна жилищна сграда с ПИ 68134.403.72, УПИ VI-20, кв. 525, м. “Зона Г-14“,…

Прочети повече

Уведомление от „Арко инженеринг „‘ ЕООД за , във връзка с изпълнение на СМР на жилищна сграда

Уведомление от „Арко инженеринг „‘ ЕООД за , във връзка с изпълнение на СМР на жилищна сграда, в УПИ IV-10, кв.  516, местност „ГГЦ Зона Г-14“  гр. София, СО р-н „Оборище“,при необходимост ще се затвори ул. „Дунав“ № 25 от…

Прочети повече

17 септември – Празник на София

За поредна година  Район „Оборище”, ОКИ ДК „Средец“ и „Сдружение на танцовите дейци“  канят гражданите и гостите на Столицата на Празничен танцов спектакъл в чест на Денят на София – 17 септември. Нека заедно с музика и танци да отбележим…

Прочети повече

Започва набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021   От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат…

Прочети повече