УВЕДОМЛЕНИЕ от „Н ИНВЕСТ“ ЕООД, Във връзка с предстоящи строително монтажни работи на ул. „Стара Планина“ пред № 28-30, София, Оборище на 07.07.2020 г от 08:00 ч до 12:00 ч – за бетониране

УВЕДОМЛЕНИЕ от Н ИНВЕСТ ЕООД, Във връзка с предстоящи строително монтажни работи на ул. Стара Планина пред № 28-30 София Оборище на 07.07.2020 г

Прочети повече

ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ“

Столична община дирекция „Спорт и младежки дейности“ “ Център за подкрепа на личностно развитие – СПОРТНА ШКОЛА СОФИЯ Център за подкрепа на личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование „София“ „Спортна София – 2000“ ЕАД ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ“ Програма…

Прочети повече

Инструктаж за работа в условията на COVID-19 се проведе вчера на назначените социални асистенти по проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“ по ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.101-0182-C01.

🆕 Инструктаж за работа в условията на COVID-19 се проведе вчера на назначените социални асистенти по проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“ по ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.101-0182-C01. Оторизирана фирма за дезинфекция проведе демонстрация за работа…

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Район „Оборище“-СО уведомява, че е утвърден годишният списък на картотекираните семейства/домакинства за 2020 г. Списъкът е обявен на информационното табло в сградата на районната администрация: бул. „Мадрид“ №1, етаж 1, на 18.06.2020 г. За справки: тел. 02/815 76 31 в отдел УОСЖФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Район „Оборище“-СО уведомява, че е утвърден годишният списък на картотекираните семейства/домакинства за 2020 г. Списъкът е обявен на информационното табло в сградата на районната администрация: бул. „Мадрид“ №1, етаж 1,…

Прочети повече