СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава: „Допълнителна информация във връзка с процедура за преценяване на необходимостта…

Прочети повече