УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ От Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-8/28.01.2019 г.  за обект „Реконструкция на ул. „Кешан“ от О.Т. 281 до О.Т. 281 на ул. „Ангиста“ от О.Т. 281 до О.Т. 289, включително кръстовищата на  ул. „Ангиста“-…

Прочети повече

Съобщение №36

 На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Базова станция SOF0671.А010 „TZKS (4 sector)” с…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ На вх. № РОБ19-ВК08-92/16.01.2019 г. На Ваш изх. № САГ18-БД00-927-5/16.01.2019 г. Относно:  Писмо от НАГ – Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж                   Уважаеми граждани, От Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж…

Прочети повече