УВЕДОМЛЕНИЕ за обявява издадено от Главен инженер на НЛГ – СО Разрешение за строеж № Б-88 от 15.07.2020 г., София, Оборище

На основание чл. 149. ал. 1 от ЗУТ обявява издадено от Главен инженер на НЛГ – СО Разрешение за строеж № Б-88 от 15.07.2020  г. за строеж: „РАЗПРЕДЕЛЕНА АНТЕННА СИСТЕМА ЗА СОФИЙСКИЯ МЕТРОПОЛИТЕН – III МЕТРОЛИНИЯ“ Разрешението за строеж е…

Прочети повече

Провеждана процедура за обявяване на – ПУП – ИПРЗ на УПИ Х-1 и УПИ XI-2, образуване на нови УПИ X-365 „за общ. обсл.“ (ПИ с идентификатор по КККР 68134.401.365) и УПИ XI-319 „за смесено предназначение“ (ПИ с идентификатор 68134.401.319) и РУП на нови УПИ X-365 „за общ. обсл.“ и УПИ XI-319 „за смесено предназначение“, кв. 21, м. „ГГЦ Зона Г-14“, район „Оборище“.

Провеждана процедура за обявяване на  – ПУП – ИПРЗ на  УПИ Х-1 и УПИ XI-2, образуване на нови УПИ X-365 „за общ. обсл.“ (ПИ с идентификатор по КККР 68134.401.365) и УПИ XI-319 „за смесено предназначение“ (ПИ с идентификатор 68134.401.319) и…

Прочети повече

Поради авария на топлопровод е необходимо да бъде извършен спешен краткотраен авариен ремонт. в р-н Подуяне, център на ул. Лисец № 6-8 в периода от 09:00 ч. на 15.07.2020 г. за 48 ч.

ТЕЦ-София-ремонтни работи по ул.Лисец № 6-8 за 48 часа

Прочети повече

Уведомление от СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД за затваряне на улица ул. Цар Симеон №36

Уведомление от „СОФИЯ ПРОДЖЕКТ“ ООД за затваряне на улица  ул. „Цар Симеон“ №36 на дати 16-07-2020 и от 20.07.2020 г. до 22.07.2020 г., във връзка с изграждане на обект: „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И МАСИВНА ПЛЪТНА ОГРАДА“, находяща се…

Прочети повече