Съобщение № 50

Съобщение № 50 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция…

Прочети повече

Провеждана процедура за обявяване на Заповед № РА50-660/03.09.2019 г. на гл. архитект на СО, с която е одобрен проект за ПУП, с административен адрес ул. „Дунав“ № 25

Провеждана процедура за обявяване на Заповед № РА50-660/03.09.2019 г. на гл. архитект на СО, с която е одобрен проект за ПУП – ИПЗ на УПИ  ІV -10, кв.516, ПИ с идентификатор по КККР 68134.403.261 и УПИ XI-4 от кв. 515,…

Прочети повече