ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ в район „Оборище“.

ОБЯВЛЕНИЕ  За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10а,…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ от „ИМЕА ГРУП“ ООД за затваряне на улица ул. Будапеща №52. гр. София, р-н Оборище СО

УВЕДОМЛЕНИЕ от „ИМЕА ГРУП“ ООД за затваряне на  улица ул. Будапеща №52. гр. София, р-н Оборище СО, Във връзка с изграждане на обект: „Многофамилна жилищна сграда с офис и подземен…

Прочети повече

СТАРТИРА ПРОЕКТ „НА ЕДИН КЛИК ОТ ВНУЦИТЕ“

СТАРТИРА ПРОЕКТ „НА ЕДИН КЛИК ОТ ВНУЦИТЕ“ Социалната и дигиталната свързаност между поколенията на столицата става факт в район „Оборище“   В средата на месец  август на територията на район…

Прочети повече

Роботчета – пчели, занимателни игри ,поезия и музика за посетителите на „Зелени библиотеки“ в парка „Заимов“ на 8 август

Роботчета –пчели, занимателни игри ,поезия и музика за посетителите на „Зелени библиотеки“ в парка „Заимов“ на 8 август Разнообразна програма е подготвила Столична библиотека за посетителите на „Зелени библиотеки“ в…

Прочети повече

Затваряне на ул. Цар Симеон № 36 на дати 07 и 10 август 2020 г.

Във връзка с реализацията· на „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И МАСИВНА ПЛЪ ТНА ОГРАДА“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.403.72, старо УПИ VІ- 20; кв. 525; м. „Зона…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ           за инвестиционно предложение   „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ №68134.406.171, гр. София, СО район „Оборище”, за снабдяване с вода за други…

Прочети повече