ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА СОФИЯ!

По случай Празника на София – 17 септември, НЧ „Акад. Андрей Стоянов – 2003“ за пореден път отвори врати за изкуството. В читалището гостува галерия „Арт Муза“, като автори на…

Прочети повече

Уведомление от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа – ул. Г. С. Раковски № 88

Уведомявам Ви, че във връзка с наложилият се неотложен аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа е необходимо да бъдат извършени изкопни работи по трасето на кабел ниско напрежение от…

Прочети повече

Уведомление от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа – ул. Московска № 29

Уведомявам Ви, че във връзка с наложилият се неотложен аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа е необходимо да бъдат извършени изкопни работи по трасето на кабел ниско напрежение от…

Прочети повече

Уведомление от А1 ЕАД за аварийни СМР на ул. Калиманци №9

Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа „А1 България“ ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа , собственост на „Българска телекомуникационна…

Прочети повече

Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи 10 (десет) броя магазини

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи 10 (десет) броя магазини с №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11,…

Прочети повече

Уведомление от А1 България ЕАД за авария, с адрес, ул. Полк. Борис Дрангов № 9, вх. 1

уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, А1 България ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа , собственост на  Българска телекомуникационна…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария, с адрес кръстовището на ул. „Васил Априлов“ с ул. „Велико Търново“-30.08.2021 г.

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на кръстовището на ул. „Васил Априлов“ с ул. „Велико Търново“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й.   Началото…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария, с адрес пл. Атанас Буров -27.08.2021 г.

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на пл. „Атанас Буров“ между бул . „Дондуков“ и ул. „княз Александър 1“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването…

Прочети повече