Провеждана процедура за обявяване на Заповед № РА50-660/03.09.2019 г. на гл. архитект на СО, с която е одобрен проект за ПУП, с административен адрес ул. „Дунав“ № 25

Провеждана процедура за обявяване на Заповед № РА50-660/03.09.2019 г. на гл. архитект на СО, с която е одобрен проект за ПУП – ИПЗ на УПИ  ІV -10, кв.516, ПИ с…

Прочети повече