УВЕДОМЛЕНИЕ/Изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план/ул. „Цар Симеон“ № 36

УВЕДОМЛЕНИЕ Относно: Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ VI-20, кв. 525, м. „Зона Г-14“, район „Оборище“, с административен адрес: ул. „Цар…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ /Обявяване на Заповед № РА50-126/18.02.2019 г. на Главния архитект на СО

На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50126/18.02.2019 г. на Главния архитект на Столична община, относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на…

Прочети повече