Провеждана процедура за обявяване на – ПУП – ИПРЗ на УПИ Х-1 и УПИ XI-2, образуване на нови УПИ X-365 „за общ. обсл.“ (ПИ с идентификатор по КККР 68134.401.365) и УПИ XI-319 „за смесено предназначение“ (ПИ с идентификатор 68134.401.319) и РУП на нови УПИ X-365 „за общ. обсл.“ и УПИ XI-319 „за смесено предназначение“, кв. 21, м. „ГГЦ Зона Г-14“, район „Оборище“.

Провеждана процедура за обявяване на  – ПУП – ИПРЗ на  УПИ Х-1 и УПИ XI-2, образуване на нови УПИ X-365 „за общ. обсл.“ (ПИ с идентификатор по КККР 68134.401.365) и…

Прочети повече

Проект за ПУП – Работен устройствен план (РУП) на УПИ IV-6,7 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.234 и 68134.407.235) и УПИ V-8 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.236) кв. 557, м. „Зона Г12“, с административни адреси: ул. „Велико Търновo“ № 26-28 и ул. „Велико Търново“ № 30, СО район „Оборище“

Прочети повече

Проект за ПУП – Работен устройствен план (РУП) на УПИ IV-6,7

ДО ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА АДРЕС: УЛ. „ВЕЛИКО ТЪРНОВО” № 26,  ГР. СОФИЯ     На вх. № РОБ20-ВК08-802/11.05.2020г.     ОТНОСНО: Проект за ПУП – Работен  устройствен план (РУП) на…

Прочети повече

Обявяване на Заповед № РА50-165-06.03.2020г. за одобряване на ПУП

ДО ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ БУЛ. „ДОНДУКОВ“, № 135 ГР. СОФИЯ                                            На вх.    № РОБ16-ВК08-266-[17]/13.03.2020 г.     ОТНОСНО: Обявяване на Заповед № РА50-165/06.03.2020г. за одобряване на ПУП – Изменение…

Прочети повече

Обявява издадена от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение за строеж № Б-65/13.05.2020 г.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, обявяваме издадено от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение за строеж № Б-65/13.05.2020 г. за строеж: „Нова елегазова комплектна разпределителна уредба…

Прочети повече