Основен ремонт и преустройство на отделение по Обща оториноларинголгия – клиника по УНГ2 на УМБАЛ „Царица Йоанна“,

Обявление по реда на чл. 149, ал.1 и 2 от ЗУТ – Разрешение за строеж №156/29.08.2016 г. на Главния архитект на СО, с което се разрешава „Основен ремонт и преустройство на…

Прочети повече

Реконструкция и модернизация на отоплителните, вентилационните и климатични инсталации на сградата на Народното събрание.

Обявление на  основание чл. 149, ал.1 и 2 от ЗУТ –  Разрешение за строеж №112/31.07.2013 г. и Заповед № РА51-178 / 01.09.2016 г. на Главния архитект на СО, с което…

Прочети повече

Разрешение за поставяне на рекламен елемент по одобрен корпоративен проект.

Обявяване по реда на чл. 15 АПК по реда на § 4 от ДР на ЗУТ – Разрешение за поставяне №162 /29.08.2016 г.,издадено от Главен архитект СО – НАГ, с което…

Прочети повече

Разрешение за поставяне на светеща реклама „ASSET INSURANCE” върху жилищна сграда.

Обявяване на основание чл. 15 АПК и по реда на § 4 от ДР на ЗУТ за  Разрешение за поставяне на светеща ажурна покривна реклама върху жилищна сграда – №159/29.08.2016…

Прочети повече

Разгласяване по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ на Заповед №РА50-388/21.06.2016 г.

Разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № РА50-388/21.06.2016г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за Подробен…

Прочети повече

Разгласяване по реда на чл.124б, ал. 2 от закона за устройство на територията заповед №РА50-421/01.07.2016 г.

Разгласяване по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ на Заповед N РА50-421/01.07.2016г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за Подробен устройствен план…

Прочети повече