Виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект: „Надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ ХI-238

„Виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект: „Надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ ХI-238, (ПИ с идентификатор по КККР 68134.408.203), кв.138, м. „Подуене-център”;“

Прочети повече

Виза за инвестиционно проучване и проектиране на допълващо застрояване към обект: „Жилищна сграда с офиси, ателиета и подземни гаражи“ в УПИ ХX-6

Виза за инвестиционно проучване и проектиране на допълващо застрояване към обект: „Жилищна сграда с офиси, ателиета и подземни гаражи“ в УПИ ХX-6, (ПИ с идентификатор по КККР 68134.401.246, кв.23, м….

Прочети повече

ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ II-43,44,45 за ЖС, (ПИ с идентификатори по КККР 68134.403.43, 68134.403.44 и 68134.403.45), кв.710, м. „ГГЦ – „Зона Г-14”, издадена на основание чл. 140, ал.2 и ал. 7 от ЗУТ при спазване на чл.19, ал.4 от ЗУЗСО, чл. 43 от ЗУТ.

ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на „Многофамилна жилищна сграда“  в УПИ II-43,44,45 за ЖС, (ПИ с идентификатори по КККР 68134.403.43, 68134.403.44 и 68134.403.45),  кв.710,  м. „ГГЦ – „Зона Г-14”, издадена на основание…

Прочети повече

ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ издадена на основание чл. 140, ал.2 и ал.7 от ЗУТ при спазване на чл.19, ал.4 от ЗУЗСО, чл. 43 от ЗУТ, важаща за инвестиционно проучване и проектиране на обект: „Сграда със смесено предназначение“ в УПИ VIII-25, (ПИ с идентификатори по КККР 68134.402.65), кв.8, м. „ГГЦ Зона Г-14”

ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ издадена на основание чл. 140, ал.2 и ал.7 от ЗУТ при спазване на чл.19, ал.4 от ЗУЗСО, чл. 43 от ЗУТ, важаща за инвестиционно проучване и проектиране…

Прочети повече

ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, На основание чл. 140, ал.2 и ал. 7 от ЗУТ при спазване на чл.19, ал.4 от ЗУЗСО, чл. 43 от ЗУТ, важаща за инвестиционно проучване и проектиране на обект: „Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи“ в УПИ V-231, (ПИ с идентификатори по КККР 68134.408.118), кв.136, м. „Подуяне-Център“

ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, На основание чл. 140, ал.2 и ал. 7 от ЗУТ при спазване на чл.19, ал.4 от ЗУЗСО, чл. 43 от ЗУТ, важаща за инвестиционно проучване и проектиране…

Прочети повече

Провеждане на обществено обсъждане на Проект за специализиран подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура за осигуряване на трасе и метростанции за изграждане на разклонение на „Трети метродиаметър“

Провеждане на обществено обсъждане на Проект за специализиран подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка…

Прочети повече