В тазгодишното провеждане на „Мениджър за един ден” в район „Оборище“ на кметския стол се настани Мартин Марков – ученик в 12 клас на 23 СОУ – „Фредерик ЖолиоКюри“, който изрази много топъл спомен за този ден.