До г-н Васил Цолов

Кмет на район „Оборище“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Искам да изкажа благодарност на служителите от архитектурния отдел на община „Оборище“ с ръководител – Главен архитект Боряна Стефанова. Целият отдел са изключително любезни и професионални в отношението си към гражданите.

Браво, такава администрация желая навсякъде да срещам.

Милена Лилова

София

07.05.2019 г.

Благодарствено писмо – Архитекти