До

Кмета на район „Оборище“

Отдел ЕСГРАОН

Браво!!!

Много експедитивни, любезни и бързи.

Вие сте единствени от всички други общини в София.

 

От инж. Ангелова

жив. на ул. „Чаталджа“ № 68

Благодарствено писмо – ГРАО