Повод за гордост за част  от свършената  работа в администрацията на район „Оборище“ – СО.