Уважаеми съграждани,

На 21 януари 2019 г., поради авария на магистрален топлопровод, ще бъдат извършени краткотрайни аварийни работи на ул. „Лисец“ №8.

Топлофикация София ЕАД