Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул. „Искър“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „11-ти август“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й.

Началото на СМР е от 08.30 ч. на 18.11.2021 г. до 24.00 ч. на 23.11.2021 г.

ул.ИСКЪР