Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул. „Марин Дринов“ между ул. „Проф. Асен Златаров“ и ул. „Васил Априлов“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й.

Началото на СМР е от 08.30 ч. на 17.11.2021 г. до 24.00 ч. на 19.11.2021 г.

ул.М.Дринов