Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Ал. Дондуков“ и ул. „Московска“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й.

Началото на СМР е от 08.30 ч. на 10.11.2021 г. до 24.00 ч. на 12.11.2021 г.

магистрален топлопровод ул.Будапеща