Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул. „19-ти февруари“ – тревна площ в района на №1 е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08.30 ч. на 05.10.2021 г. до 24.00 ч. на 10.10.2021 г.

Топлофикация