Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод ф 76 е необходимо да бъдат извършени строителни работи в камера ПЦ 18-3 на адрес: ул. „Джовани Горини“ №20. СМР ще бъдат извършени от 09:00 ч. на 10.11.2021 г. до завършване.

ул.Дж.Горини ТЕЦ