Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства  /ИУМПС/на територията на район „Оборище”, намиращи се неправомерно на терени общинска собственост. Заповедите са издадени след изтичане на тримесечния срок за преместване на ИУМПС на частен терен, считано от датата на поставяне на стикери на автомобилите с предписания за доброволно преместване.

Заповедите са обявени и на таблото за съобщения в сградата на СО-район „Оборище”, гр. София, бул. Мадрид 1, ет.1 /надпартерен/, фоайе, и са изпратени до собствениците на ИУМПС по пощата с известия за доставяне. В случай, че заповедите не бъдат оспорени в 14 дневен срок от съобщаването им на собствениците на ИУМПС, те влизат в сила и подлежат на принудително изпълнение. Автомобилите се вдигат от общинските терени от лицензирано дружество, което има договор със Столична община и се транспортират до център за разкомплектоване.