При смяна на адрес

Постоянният Ви адрес е населено място в България, където сте вписан в регистъра на населението. Той фигурира върху личната  карта, задграничния паспорт  и други официални документи. Настоящият Ви адрес е мястото, на което пребивавате (мястото където живеете – например, ако сте студент, Вашия настоящ адрес е населеното място и адресът на квартирата/общежитието, където се обучавате). Двата адреса може да съвпадат….

Прочети повече

Съболезнователно писмо

  Н.ПР. Г-Н КСАВИЕ ЛАПЕР ДЬО КАБАН ПОСЛАНИК НА ФРАНЦИЯ СОФИЯ БЪЛГАРИЯ   Уважаеми  Господин Кабан, С дълбоко възмущение и с искрено съчувствие посрещнахме новината за поредния терористичен акт във Франция, държавата, която е символ на демокрацията и толерантността. Акт, с който се отнема животът на невинни хора, голяма част, сред които и деца, не…

Прочети повече

Разгласяване по реда на чл.124б, ал. 2 от закона за устройство на територията заповед №РА50-421/01.07.2016 г.

Разгласяване по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ на Заповед N РА50-421/01.07.2016г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ИПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-609,610 и УПИ XV-608, кв. 124, м. „Подуяне – център и Изменение на план…

Прочети повече

Покана

На основание параграф 56 (2) от ПЗР на ЗИД на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), Кметът на район „Оборище -СО, насрочва общо събрание на собствениците на Етажната собственост с адрес София, бул. „Васил Левски“ № 121 на 25.07 2016 г. от 18:30 часа в сградата на горепосочения адрес, при следния: ДНЕВЕН РЕД 1. Избор на Управител (Управителен съвет),…

Прочети повече

Разгласяване по реда на чл.124б, ал. 2 от закона за устройство на територията заповед № РА50-384/17.06.2016 г.

Разгласяване по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ на Заповед N РА50-382/17.06.2016г. на Гл. архитект на СО, относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) II- 60, 61…

Прочети повече

Разгласяване по реда на чл.124б, ал. 2 от закона за устройство на територията заповед № РА50-384/17.06.2016 г.

Разгласяване по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ на Заповед N РА50-384/17.06.2016г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация – изменение границите на урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-123 и УПИ 1-„за болница Царица Йоана“, кв. 727 и Изменение на план…

Прочети повече

“Пим Пам“ Ви канят

“Пим Пам“ Ви канят на 28.06.2016 г. от 19:00 ч. в „Дом на Киното“ да гледате документалният филм “Пим Пам и Голямата Ябълка” Документалният филм “Пим Пам и Голямата Ябълка” e сбоеобразна музикална приказка, която ще ви поведе на пътешествие през девет планини в десета и даже през океан, заедно с талантливите българчета от легендарния детски…

Прочети повече

ГОЛЯМ КОНЦЕРТ в парка “ЗАИМОВ”

Столична община –район „Оборище“ МЛАДЕЖКИЯТ ДУХОВ ОРКЕСТЪР при Първа Английска Езикова гимназия и читалище “Д-р Петър х. Берон-1925” Ви канят на   ГОЛЯМ КОНЦЕРТ   в парка “ЗАИМОВ” (срещу Кукления театър) На концерта ще се проведе ритуал по изпращане и награждаване на абитуриентите-оркестранти   на 24 юни (петък) 2016г.от17,00 ч. Вход свободен

Прочети повече

Подбор на оферти за избор на изпълнител

Район „Оборище“ – СО, стартира подбор на оферти за избор на изпълнител за на услуга с предмет: „Засаждане на растителност, реконструкция на паркова мебел, детски съоръжения, текущи ремонти в междублоковите пространства и разходи по обществени чешми, находящи се на територията на СО-район „Оборище“ . » ПОКАНА » КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА » ОБРАЗЕЦ № 1

Прочети повече