УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РОБ18-РД09-302/21.11.2018 г. на Гл. архитект на СО район „Оборище“ относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на проект за ПУП-ИПЗ и РУП за УПИ ХII-10 и УПИ ХIII-11, кв. 515а, м. „ГГЦ Зона Г-14“, район „Оборище“, с административен адрес ул. „Чумерна“…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РОБ18-РД09-303/22.11.2018 г. на Гл. архитект на СО район „Оборище“ относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на проект за ПУП-ИПРЗ и РУП за УПИ VI-20 „за офиси и магазини“, кв. 525, м. „ГГЦ Зона Г-14“, район „Оборище“, с административен адрес ул….

Прочети повече

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КЛАВИРЕН КОНКУРС “АНДРЕЙ СТОЯНОВ” за любители

🎼 ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КЛАВИРЕН КОНКУРС “АНДРЕЙ СТОЯНОВ” за любители 🎶🎼 22-25 ноември 2018, София През 2018 година, за пети пореден път, читалището, носещо името на пианиста, педагога, композитора, философа, музикалния критик и теоретик АНДРЕЙ СТОЯНОВ, организира конкурс за пианисти-любители. Щастливи сме, че всяко следващо издание, популяризира неотменно творческото дело на Андрей Стоянов и запознава поколения…

Прочети повече

Събиране на оферти с обява с предмет: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – СО“

Обява – качена на 20.11.2018 г. Информация – качена на 20.11.2018 г. espd-request – качен на 20.11.2018 г. образци – качени на 20.11.2018 г. Приложение № 1 – качено на 20.11.2018 г. Техническа спецификация – качена на 20.11.2018 г. Проект на договор – качен на 20.11.2018 г. Протокол – качен на 07.12.2018 г. Удължаване на срока за събиране на оферти – качен на 07.12.2018 г….

Прочети повече

Софийска вода АД/Планирани ремонти за 2019 година

Информация за инвестиционните намерения на „Софийска вода“ АД на територията район „Оборище“ в съответствие със съгласуваната и одобрена от Столична община Инвестиционна програма за 2019 г. За повече информация: Инвестиционна програма 2019 г.

Прочети повече

Съобщение/Топлофикация ЕАД

Поради авария на магистрален топлопровод на паркинг на ул. „Кракра“ № 2А (Младежки дом) е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Необходимо е да бъде затворено пътно платно на паркинг на ул. „Кракра“ № 2А (Младежки дом) за преминаване на МПС през периода на строително-монтажните дейности. Началото на СМР е от 08:30…

Прочети повече