УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-612/27.09.2017 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на ПУП – ИПР в обхвата на УПИ VI-32,33, кв. 717, м. „ГГЦ – Зона Г-13“, район „Оборище“, с цел създаване на нов УПИ XIII-20 по имотни…

Прочети повече

Строително-монтажни работи за отстраняването на авария

На основание чл.72, ал.2 и чл.74, ал.8 и 9 от ЗУТ(обн. ДВ бр.1/2001) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“Георги Бенковски“ между ул.“Екзарх Йосиф“ и ул.“Цар Симеон“ е необходимо да се…

Прочети повече

Строително-монтажни работи за отстраняването на авария

На основание чл.72, ал.2 и чл.74, ал.8 и 9 от ЗУТ(обн. ДВ бр.1/2001) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“Ангиста“ между бул.“Сливница“ и ул.“Чумерна“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ – отдел ИИИКРКТД

На 03.10.2017 г. беше съгласуван График за СМР на фирма „БРУНАТА“ ООД за временно спиране  или затруднено движение на МПС по Бул. „Я. Сакъзов“ пред № 17 във връзка с „Външно топлозахранване и абонатна станция на офисна сграда с ресторант и бар“ – Бул. „Я. Сакъзов“ № 17 от  19.10.2017 г. до  27.10.2017 г. до…

Прочети повече

Строително-монтажни работи за отстраняването на авария

На основание чл.72, ал.2 и чл.74, ал.8 и 9 от ЗУТ(обн.ДВ бр.1/2001) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“Ангиста“ между бул.“Сливница“ и ул.“Чумерна“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за…

Прочети повече

Съобщение

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РОБ17-РД 09-184/28.09.2017 г. на Гл. архитект на СО район „Оборище“,  относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП – ИПРЗ изменение на план за регулация и застрояване за УПИ II 13.14.15.16 , кв. 32, местност  ГГЦ „Зона Г-14“, р-н „Оборище“,…

Прочети повече

Заключителна конференция по проект „Достоен живот и равенство в общността“

На 07 септември 2017 г. в сградата на район „Оборище“ (Информационния център по проект „Достоен живот и равенство в общността“ ) се проведе заключителна конференция във връзка с успешното реализиране и приключване на  договор № BG 05M9OP001- 2.002-0185- C001 „Достоен живот и равенство в общността“ по процедура BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот“  ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. На събитието…

Прочети повече