СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПОВЕД                                                 КЪМ РОБ18-ВК08-1534/14.08.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-607/13.08.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ)  и Работен устройствен проект…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Относно  писмо от НАГ                                                           РОБ18-ВК08-1532   Уважаеми граждани, От Гл. архитект на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-114/10.08.2018 г.  за обект „Външно топлозахранване и абонатна станция на многофункционална сграда с хотел, офиси, магазин, подземни гаражи и помещение за трафопост в  УПИ-І-10,26, кв. 536 –зона Г-12 – район „Оборище“ в Столична община. На…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Относно  писмо от НАГ                                                          РОБ18-ВК08-1539 Уважаеми граждани, От Гл. архитект на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-117/13.08.2018 г.  за обект „Подмяна на кабел Ср.Н.10 кV между ТП „Оборище 102“, Д№ 31-235 и ТП „Оборище 131“ Д№ 31-264 и ТП – ул. „Оборище“ – район „Оборище“ в Столична община. На основание чл. 149, ал….

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда”, находяща се на ул. „Черковна” №38, вх. А, СО район „Оборище”, гр. София. Заинтересованите…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ / Топлофикация София ЕАД

Поради авария на магистрален топлопровод  по ул. „Цар Симеон“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Г. Бенковски“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08:30 ч. на 11.07.2018 г. до 24:00 часа на 14.07.2018 г. Топлофикация ЕАД

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ / Топлофикация София ЕАД

Поради авария на магистрален топлопровод  по ул. „Герлово“ между ул. „Проф. Асен Златаров“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08:30 ч. на 12.07.2018 г. до 24:00 часа на 16.07.2018 г. Необходимо е да бъде затворено пътното платно по бул. „Евлоги…

Прочети повече