Авария на магистрален топлопровод гю ул.“Московска“ между ул.“Георги С. Раковски“ и ул.“Будапеща“

На основание чл.72, ал.2. и мл. 74, ал. 8 и 9 от ЗУТ (обп.ДВ бр.1/ 2001г.) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публичиа общинска собственост Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод гю ул.“ Московска“  между ул. „Георги С. Раковски„ и ул. ’’Будапеща“…

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод по ул.“Московска“ между ул.“Георги С. Раковски’’ и ул.“Будапеща“

На основание чл.72, ал.2. и мл. 74, ал. 8 и 9 от ЗУТ (обн.ДВ 6р.1/ 2001 г.) и в съотвстствие с ,,Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публичиа общинска собственост Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“ Московска “ между ул. „Георги С. Раковски’’…

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод по ул. „Герлово“ между ул. „проф. Асен Златаров“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

На основание чл. 72, ал. 2. и чл. 74. ал. 8 и 9 от ЗУТ (обн. ДВ 6р.)/2001г.) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост” Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул. „Герлово“ между ул. „проф. Асен Златаров“…

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод по ул.„Буная“ между ул.„Московска“ и ул.„Врабча“

На основание чл. 72. ал. 2. и чл. 74, ал. 8 и 9 от ЗУТ (обн. ДВ бр. 1/2001г.) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи па техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост Ви уведомяваме, ме поради авария на магистрален топлопровод по ул.„Буная“ между ул.„Московска“ и ул.„Врабча“ е…

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод

На основание чл. 72 и чл. 8 и 9от ЗУТ (обн. ДВ бр.1/2001г.) и в съответствие с „Инструкцията за граници и контрол при строителство на елементи на техническа инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“Шейново“ между ул.“Сан Стефано“ и ул.“Тулово“ е необходимо да се извършат строително-монтажни…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-612/27.09.2017 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на ПУП – ИПР в обхвата на УПИ VI-32,33, кв. 717, м. „ГГЦ – Зона Г-13“, район „Оборище“, с цел създаване на нов УПИ XIII-20 по имотни…

Прочети повече

Строително-монтажни работи за отстраняването на авария

На основание чл.72, ал.2 и чл.74, ал.8 и 9 от ЗУТ(обн. ДВ бр.1/2001) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“Георги Бенковски“ между ул.“Екзарх Йосиф“ и ул.“Цар Симеон“ е необходимо да се…

Прочети повече

Строително-монтажни работи за отстраняването на авария

На основание чл.72, ал.2 и чл.74, ал.8 и 9 от ЗУТ(обн. ДВ бр.1/2001) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“Ангиста“ между бул.“Сливница“ и ул.“Чумерна“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ – отдел ИИИКРКТД

На 03.10.2017 г. беше съгласуван График за СМР на фирма „БРУНАТА“ ООД за временно спиране  или затруднено движение на МПС по Бул. „Я. Сакъзов“ пред № 17 във връзка с „Външно топлозахранване и абонатна станция на офисна сграда с ресторант и бар“ – Бул. „Я. Сакъзов“ № 17 от  19.10.2017 г. до  27.10.2017 г. до…

Прочети повече

Строително-монтажни работи за отстраняването на авария

На основание чл.72, ал.2 и чл.74, ал.8 и 9 от ЗУТ(обн.ДВ бр.1/2001) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“Ангиста“ между бул.“Сливница“ и ул.“Чумерна“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за…

Прочети повече