Разрешение за строеж

„Реконструкция на съществуващ кабел Ср.Н.10 kV от съществуващ ТП „Буная 3” с Д№ 31-270 в УПИ I- за жс, кв.151 (ПИ с идентиф. по КККР 681134.409.135) до съществуващ ТП „Оборище 102” с Д№31-235 в УПИ XII- за тп, кв.162 (ПИ с идентиф. по КККР 681134.409.152), м. „Подуене – Център”, район „Оборище” Приложението към разрешението за строеж…

Прочети повече

Общественият посредник

Уважаеми жители на район „Оборище“, На 27 юни 2017 г., вторник, Общественият посредник на територията на Столична община – Лилия Христова ще приема граждани в сградата на районната администрация от 10 до12 ч., в Приемната на приземния етаж, бул. „Мадрид“ № 1. Без предварително записване. Правомощията на обществения посредник на територията на Столична община са регламентирани в Правилник…

Прочети повече

Подарете на детето си един по-различен и вълнуващ празник!

Подарете на детето си един по-различен и вълнуващ празник! 1 ЮНИ НА КОЛЕЛЦА И „ПРАЗНИК НА ДЕТСКИТЕ УСМИВКИ“ Елате да се забавляваме на 1 юни в парк Заимов! Очаква Ви голям концерт под надслов „Празник на детските усмивки“ и РОЛЕРФЕСТ с много изненади и награди, организирани от Столична община – Район „Оборище”, Радио FM+ и Екстрем…

Прочети повече

Авария на магисфилен топлопровод по ул.“Георги Бенковски“ между ул. „Московска“ и бул.“Дондуков „

На основание чл.72, ад.2. и чл. 74, ал. 8 и 9 or ЗУТ (обн.ДВ бр.1/ 2001г.) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост” Ви уведомяваме, че поради авария на магисфилен топлопровод по ул.“Георги Бенковски“ между ул. „Московска“ и бул.“Дондуков “ с необходимо…

Прочети повече

Съобщение за обществено обсъждане

На 16.05.2017 г. от 17:30 часа, в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ на ул.“Сердика“№ 5,  ще се проведе обществено обсъждане за: реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул.“Княз Александър Дондуков“ в участъка от ул.“Кракра“ до Младежки театър.

Прочети повече

Съобщение за Разрешение за строеж № Б-46/10.05.2017 г.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Ви изпращаме за обявяване издадено от Главен архитект на Столична община: Разрешение за строеж № Б-46/10.05.2017 г. За строеж: “Основен ремонт на релсов път и пътни платна на ул. “Кракра” в участъка от бул. “Княз Ал. Дондуков” до бул. “Янко Сакъзов”, с възможност за маневрена дейност (десен завой) към…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-271/28.04.2017 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XVIII-622 за създаване на нов УПИ XVIII-23 „за ЖС“ за имота по кадастрална карта (ПИ…

Прочети повече