Съобщение

На 24.10.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ГЕРА СТРОЙ“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Буная“ в участъка от ул. „Оборище“ до ул. „Марагидик“ във връзка със строителството на Апартаментен хотел  с подземен паркинг и амбулатория – на ул. „Буная“ № 14 за бетонови работи на 28.10.2017 г. от 9.00 ч….

Прочети повече

Уважаеми съграждани, На 24.10.2017 г. беше съгласувано: Искане и график на фирма „Стини“ ООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Мърфи“ в участъка от ул. „Франсис де Пресансе“ до бул. „Мадрид“ във връзка с  изграждане на външно топлозахранване на жилищна сграда на ул. „Мърфи“ № 13 за изкопни и монтажни работи – в…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-588/11.09.2017 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП – ИПЗ и РУП за УПИ II-371 и УПИ VII-372a , кв. 739, м. „ГГЦ – Зона Г-13“, район „Оборище“, с указание да се представи…

Прочети повече

Съобщение

Уважаеми съграждани, На основание чл. 72, ал. 2 и чл. 74 от ЗУТ и в съответствие с Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата ифраструктура в имоти, публична общинска собственост сме уведомени, че  поради авария на магистрален топлопровод по ул „Христо Ковачев“ между ул.  „Кешан“ и ул. „Екз. Йосиф“ е необходимо…

Прочети повече

Съобщение

На 13.10.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ГЕРА СТРОЙ“ ООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Буная“ в участъка от ул. „Оборище“ до ул. „Марагидик“ във връзка със строителството на Апартаментен хотел  с подземен паркинг и амбулатория – на ул. „Буная“ № 14 за бетонови работи на 30.10.2017 г. и на 06,…

Прочети повече

„Мениджър за един ден“ 2017 г.

На 12 октомври 2017 г. за пореден път се проведе инициативата „Мениджър за един ден“ на JA Bulgaria. В рамките на един ден висши държавни управници и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот помагат на младежите да се запознаят с реалната работна среда на съответната институция или компания. За втора поредна година участие в…

Прочети повече

Мобилен събирателен пункт

Уважаеми съграждани, На основание изпълнението на Договор №СО15-РД-55-643/15.10.2015 г. между Столична община и БалБок Инженеринг АД за организиране на система за разделно събиране, приемане за последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата ви информираме, че на 12 октомври 2017 г. от 08:30 до 14:30 часа ще бъде разположен Мобилен събирателен пункт за район…

Прочети повече