УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-145/22.02.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на ПУП – ИПРЗ и РУП за УПИ IV-171 „за посолски нужди“ ( ПИ с идентификатор по КККР № 68134.406.171), кв. 535, м. „Център – Зона А-север“,…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 20.02.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване на движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на ул. „Чумерна“ № 24 за бетонови работи и товарно разтоварни дейности на 22.02.2018 г.  от…

Прочети повече

Вечна памет на Апостола

Район „Оборище“ отбеляза 145 години от обесването на Васил Левски. На 19 февруари 2018 г.(понеделник) от 16:00 часа в парка на Военна академия „Г. С. Раковски“ бяха поднесени венец и цветя пред паметника на Апостола на свободата. След церемонията се проведе организирано шествие до Паметника на Левски в центъра на София.

Прочети повече

Разрешение за строеж

Издадено е Разрешение за строеж № Б-9 /12.02.2018 г. за обект: „Външно електрозахранване с кабел Н. Н. 1кV за „Кафе сладкарница“ на ул. „Оборище“ № 37, УПИ ХІV-24, кв. 543, район „Оборище“ в Столична община от Гл. инженер на СО – инж. Сеченска. На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ разрешението за строеж може…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 15.02.2018 г. беше съгласуван график на фирма „СТРОЙ МОНТАЖ ГК“ EООД за временно ограничаване движението на МПС по ул. „Чумерна“ в близост до мястото на пресичането й с ул. „Росица“, във връзка със строителството на  „Жилищна сграда с подз. гаражи“ – на ул. „Чумерна“ № 1 за товаро-разтоварни и бетонови работи в периода –…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 12.02.2018 г. беше съгласувано искане на фирма „ТЕРА ПРЕСАНС“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Фр. Де Пресансе“ в участъка от ул. „Ал. Константинов“ до ул. „В. Друмев“ във връзка със строителството на Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи на ул. „Фр. Де Пресансе“ № 14 за бетонови и…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 09.02.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване и спиране движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на ул. „Чумерна“ № 24 за бетонови работи и товарно разтоварни дейности от 14.02.2018 г. …

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 02.02.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване и спиране движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на ул. „Чумерна“ № 24 за бетонови работи и товарно разтоварни дейности от 03.02.2018 г. …

Прочети повече