Покана за обществено обсъждане на проект за разширяване на „Зелена зона“

Покана за обществено обсъждане на проект за разширяване на „Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на район „Оборище“ – СО   На основание чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община, приета с…

Прочети повече

Ремонт и възстановяване на парк „Владимир Заимов“, район „Оборище”

Уважаеми съграждани, Столична община има инвестиционно предложение за реализиране на проект Ремонт и възстановяване на парк „Владимир Заимов“, район „Оборище”. Резюме на предложението и подробна информация ще намерите ТУК.

Прочети повече

Информация!

На 01.11.2017 г. ни беше предоставен График за ремонтни работи за неотложен аварийно-възстановителен ремонт на електропреносната мрежа по ул. „Велико Търново“ – южен тротоар от ул. „Велико Търново“ № 8 до ул. „Васил Априлов“ и  ул. „Васил Априлов“ – западен тротоар до ул. „Оборище“  с подмяна на кабел за отстраняване на реална опасност от смущения…

Прочети повече

„Столичен електротранспорт“

Уважаеми съграждани, На 3 ноември 2017 г. ще започнат ремонтни дейности по изправяне на нов стълб за тролейбусната контактна мрежа. Повече информация от „Столичен електротранспорт“ ЕАД ще намерите ТУК.

Прочети повече

Известие

На 01.11.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ГЕРА СТРОЙ“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Буная“ в участъка от ул. „Оборище“ до ул. „Марагидик“ във връзка със строителството на Апартаментен хотел  с подземен паркинг и амбулатория – на ул. „Буная“ № 14 за бетонови работи на 08.11.2017 г. от 9.00 ч….

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 31.10.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ТЕРА ПРЕСАНС“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Фр. Де Пресансе“ в участъка от ул. „В. Друмев“ до ул. „Ал. Константинов“ във връзка със строителството на Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи на ул. „Фр. Де Пресансе“ № 14 за бетонови работи…

Прочети повече

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА ТОПЛОПРОВОД В ДВОРА НА 129 ОУ И 164 ГПИЕ

ОБЯВА Техническa спецификация ПО_ ЕЕДОП Приложение 1 Техническо предложение Приложение 2_ Ценова Оферта Приложение 3_ КС Приложение 4 Проект на договор СМР топлопровод Информация за удължаване срока за подаване на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, с предмет: Строително-монтажни работи за изместване  на топлопровод, преминаващ през двора на…

Прочети повече