ИЗВЕСТИЕ

На 02.02.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване и спиране движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на ул. „Чумерна“ № 24 за бетонови работи и товарно разтоварни дейности от 03.02.2018 г. …

Прочети повече

Mеста за търговия на открито с мартеници, картички и други

Определени допълнителни места от по 2 /два/ кв. м. за търговия на открито с мартеници, картички и др. от физически лица и от юридически лица по едно място, в периода от 09.02.2018 г. до 09.03.2018 г., както следва: » Заповед за за извършване на търговска дейност на територията на Столична община Разрешения за търговия с…

Прочети повече

Уведомление

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-22/10.01.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на ПУП – ИПРЗ  за УПИ I-130 и УПИ XVII-131  , кв. 144, м. „Подуяне-център“, район „Оборище“. Може да се запознаете със заповедта и мотивираното предложение в…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 16.01.2018 г. беше съгласуван график на фирма „СТРОЙ МОНТАЖ Г-К“ ЕООД за временно ограничаване на движението на МПС във връзка с  изграждане на жилищна сграда с подземни гаражи на ул. „Чумерна“ № 1 за бетонови работи – събота и неделя в периода от  20.01.2018 г. до 10.02.2018 г. и за товаро-разтоварни работи на 18,19,25,26….

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 16.01.2018 г. беше съгласувано искане на фирма „ТЕРА ПРЕСАНС“ ООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Фр. Де Пресансе“ в участъка от ул. „В. Друмев“ до ул. „Ал. Константинов“ във връзка със строителството на Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи на ул. „Фр. Де Пресансе“ № 14 за бетонови работи…

Прочети повече

Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район „Оборище“-СО по НПЕЕМЖС

Решение Обявление ДОКУМЕНТАЦИЯ  Заявление за участие Образци  Договор – проект  KC ул. Oборище 123 KС ул. Цар Симеон 49 КС ул. Стара планина 16Б Разяснение от 31.01.2018 г. Протокол № 1

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод

Уважаеми съграждани, Поради авария на магистрален топлопровод се извършват  строително – монтажни работи на територията на район „Оборище“. Повече информация ще намерите в уведомлението на Топлофикация .

Прочети повече

Събиране на оферти с обява за Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, в междублоковите пространства на територията на СО – район „Оборище“ през 2018 г.

ОБЯВА ИНФОРМАЦИЯ Заявление ЕЕДОП Проект на договор Ценово предложение Информация за удължаване на срока Протокол за класиране на участниците Решение

Прочети повече

ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ВИЗА

ДО „ИРИС-БВГ“ ЕООД С УПРАВИТЕЛ Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ КАРШАЛЪКОВ ДО Г-ЖА АНИНА ЖИВКОВА ДИМОВА ДО Г-Н ПЕТКО ИВАНОВ МИХНЕВ ДО Г-ЖА НЕЛИ ГЕОРГИЕВА МИХНЕВА ДО „ВИТОША АВТО“ ООД С УПРАВИТЕЛ Г-Н НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ ИВАНОВ ДО Г-Н ЖАК АДОЛФ НЕГЕР ДО Г-ЖА ЮЛИЯ ПЕТКОВА НЕГЕР ДО Г-Н  ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ ДО Г-ЖА ТАТЯНА НОВКОВА ВАСИЛЕВА ДО…

Прочети повече