Поради авария на магистрален топлопровод  по ул. „Кешан“ между ул. „Ангиста“ и ул. „Христо Ковачев“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й.

Начало на СМР е от 08:30 ч. на 17.05.2018 г. до 24:00 часа на 23.05.2018 г.

Необходимо е да бъде затворено пътното платно по ул. „Кешан“ между ул. „Ангиста“ и ул. „Христо Ковачев“ за преминаване на МПС през периода на строително монтажните работи.

Топлофикация София ЕАД

Съобщение