Уважаеми съграждани,

информираме ви, че от 16.06.2017 г. ще се извършват строително монтажни работи за отстраняването на авария на магистрален топлопровод по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Сердика“.

ПИСМО НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД