Поради внезапно възникнала повреда Ви уведомяваме, че ще извършим изкопни работи на ул. „Шипка“ № 35, по приложената скица.

Строително-монтажните работи ще бъдат извършени в периода от 17.05.2018 г. до 21.05.2018 г.

Съобщение – Vivacom