Във връзка с внезапно възникнали повреди, ще бъдат извършени изкопни дейности на адрес: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ №121, за периода от 07.09.2018 – 10.09.2018 г.

Vivacom